Vår verksamhet - Ekonomiavdelning att hyra


Ekonomiavdelning att hyra. Kompetens, kvalitet, kostnadseffektivitet och kontinuitet är våra ledord. Vi sköter redovisning åt ett 50-tal företag. Allt från enmansföretag till företag med upp till 200 anställda.  Vi jobbar främst med tjänsteproducerande företag men även med organisationer, skolor, varuhandelsföretag och finansiella företag.

 • West-Pool har varit verksamma som redovisningskonsulter sedan 1993.
 • Vi är ca 12 anställda.
 • Bolaget har högsta kreditvärdighet (AAA).
 • Kompetens. Våra redovisningsekonomer är kvalificerade, erfarna och proaktiva. De kvalificerade uppdrag vi har för andra kunder säkerställer att vår kompetens ständigt utvecklas.
 • Kostnadseffektivitet. Vi jobbar hela tiden, tillsammans med kunden, för att säkerställa att vi har effektiva processer och lägger vår tid på rätt saker och har rätt verktyg för att genomföra vårt arbete. Vi försöker också ge stöd så att kunden får effektiva processer som sparar tid för kunden. Vi tycker också att vi har konkurrenskraftiga arvoden givet den kompetens vi tillhandahåller.
 • Kontinuitet.  Det gäller både vad avser vår egen personal, vi har låg personalomsättning vilket bl.a. innebär att du som kund inte ständigt får nya konsulter som behöver lägga tid på att sätta sig in uppdraget. Vi har också hög kontinuitet vad avser kunder och har generellt sätt väldigt långa och bra relationer med våra kunder.

Totalleverantör av redovisning och administration. Bokföring, rapportering, resultatuppföljning, projektredovisning, leverantörsfaktura-hantering inkl. digitala attester, webbaserad fakturahistorik för kunden, betalning, kundreskontra, mervärdesskatt, löneadministration, m.m.

Vi kan även arbeta med delvis outsourcad redovisning där vi enbart hanterar t.ex. löneadministrationen åt ert företag.

För mindre företag sköter vi också redovisning där företagaren själv sköter löpande betalningar etc. 


Våra ekonomer

Våra redovisningsekonomer ser till att våra kundföretag alltid får en effektiv tjänst med hög kvalitet. West-Pools anställda är kvalificerade redovisningsekonomer som jobbar självständigt gentemot kunden. För varje kund utser vi en ansvarig redovisningsekonom som är den som kunden alltid har som kontaktperson. Vi ser också till att det finns en backup-person hos oss som kan kunden och dess rutiner så att kunden alltid får kontinuerlig service från West-Pool.


Teknikstöd och system

Vi ser teknikstöd och ”digitala processer” som en prioriterad del av vår verksamhet.
Vi vill jobba nära kunden och i möjligaste mån dela processer med kunden för att få sömlösa och effektiva gränssnitt mellan våra och kundens rutiner. 

 • För redovisning  jobbar vi i dagsläget med Visma Compact, Speedledger, Visma administration, Fortnox, e-conomics, Microsoft NAV (Navision) men vi har erfarenhet och kompetens  även från andra redovisningssystem  t.ex. Scala, Marathon och Exakt.
 • För löneadministration arbetar vi i Visma tid, och, om kunden så önskar, med webbaserad portal för de anställda i kundföretagen där tid och frånvaro m.m. kan rapporteras.
 • För digitala attester och fakturascanning arbetar vi med dinumero fakturahanterings-system.
 • Vi jobbar även med bokslutsprogram, deklarationsprogram, koncernredovisningssystem, system för tidsredovisning och fakturering m.m.
 • För våra kunder. Vi är generellt sett öppna för att diskutera tekniklösningar som är individuellt anpassade för kunden och/eller att helt eller delvis arbeta i de system som kunden själva använder sedan tidigare.

Övriga nordiska länder 

För svenska bolag med filialer, dotterbolag eller momsregistrerad verksamhet i övriga nordiska länder, sköter vi redovisning, löneadministration, moms, arbetsgivaravgifter, skatter m.m.  Kort sagt allt det som vi gör för våra svenska kund-företag.

Vi handhar idag redovisning och löneadministration för ett flertal företag i Norge, Danmark och Finland.


En kostnadseffektiv redovisningspartner för hela Norden

Ni får all administration samlat på ett ställe. I Sverige. Vi sköter kontakter med lokala revisorer, banker, försäkringsbolag, myndigheter etc.

Kontakta oss

West Pool AB

Postadress:
West-Pool AB
Box 16318
103 26 Stockholm

Besöksadress:
West-Pool AB
David Bagares Gata 26 A
111 38 Stockholm

Tel: 08-716 80 90  
Telephone (Int.): +46-8 716 80 90

Organisationsnummer: 556228-0924

E-post: info@west-pool.se

Copyright © 2023 West Pool AB. Alla rättigheter reserverade. Design av Vallagruppen AB.